Sirkularitet

Columbi Farms skal produsere mer mat med mindre ressurser.

Sirkulær matproduksjon

På vår vertikale gård i den blågrønne symbiosen på Malm Industripark skal vi gjenbruke næringsrikt fiskevann fra SalMar og CO₂ fra biogassproduksjon. Sammen med selskapene i symbiosen skal vi redusere, gjenbruke, og resirkulere hverandres ressurser samtidig som vi skaper ny verdi.

Fosfor, nitrat og kalsium er ressurser som er nødvendig for å lage mineralgjødsel. Disse finnes i store mengder som overskuddsnæring fra fôret fisken spiser og fordøyer. Dette er ressurser som vi vil gjenbruke.

I vårt anlegg blir produksjonsavfall, som røtter og vekstmatter, til biogass hos Malm Biogass og vi får CO₂ tilbake som plantene våre trenger. Dette er noen eksempler på hvordan vi vil redusere ressursforbruk og skape ny verdi.

Vi er dedikert til å dokumentere fordelene med vårt konsept, som skal skape høyere veksthastighet, økt kvalitet og mindre svinn. Vi skal bidra til mindre klimagass fra import og gjødselproduksjon samtidig som vi skaper jevn tilgang på kvalitetsplanter, året rundt.

Bærekraft - Vårt fokus på tre sentrale utfordringer

World Research Institute (WRI) har identifisert tre globale utfordringer som må løses innen 2050.


Mat

I 2050 må vi produsere 60% mer mat enn i 2010. Effektiv bruk av naturressurser og reduksjon av matsvinn er nøkkelen for å øke global matproduksjon samtidig som vi tar hensyn til klimaendringer. I dag går nesten 50% av all mat tapt i Europa før den når forbrukerne (Food loss and waste) .

Columbi Farms reduserer klimaavtrykket ved å gjenbruke næringsstoffer fra lakseproduksjonen og minimerer behovet for import av planter fra Europa. Vår innendørs produksjon gir rene produkter som ikke krever vasking, noe som forlenger holdbarheten og næringsinnholdet. Dette bidrar til bedre ressursutnyttelse og mindre matsvinn.

Dyrkbart areal

Dagens dyrkingsmetoder vil kreve dobbelt så mye landareal som India innen 2050 for å møte verdens befolkningsmatbehov. For å løse denne utfordringen, må vi finne bedre og mer arealeffektive måter å produsere mat på.

Columbi Farms har som mål å benytte etablerte industriområder for plantedyrking. Vår første gård vil være lokalisert i Malm Industripark, et område med allerede eksisterende infrastruktur.

Dagens globale landbruk har ført til betydelig tap av biodiversitet, da store områder er viet til ensidig kornproduksjon, som hvete, mais og soya, med ødeleggelse av skog og jordsmonn. Opptil 30% av verdens dyrkbare landareal er gått tapt de siste årene.

Vårt konsept for innendørs dyrking gir flere fordeler: Produksjon av store mengder mat uten å utarme dyrkbart land, minimal påvirkning på naturen rundt gården, og sunn og næringsrik mat uten bruk av plantevernmidler eller overdreven gjødsling.

Klimagasser

I 2050 forventes utslippet av klimagasser å nå 11 gigatonn. For å nå klimamålene og gjenopprette globale temperaturer til før-industrielle nivåer, må klimagassutslippene reduseres til maksimalt 4 gigatonn CO₂, og millioner av mål landbruksareal må omgjøres til skog for CO₂-opptak.

Columbi Farms bidrar til reduksjon av CO₂-utslipp gjennom innovativ matproduksjon med minimalt klimaavtrykk. Vi har som mål å bruke 100% fornybar vannkraftenergi i produksjonen vår og være selvforsynt med CO₂ til våre planter.