Vertikal plantegård på Malm i Trøndelag

På Malm, utenfor Steinkjer, planlegger vi nå bygging av vår lukkede plantegård. Innerst i Trondheimsfjorden, vil vi skape en symbiose mellom blå oppdrettsnæring og grønn landbruksnæring. I samarbeid med andre industrielle aktører skal vi etablere en symbiose hvor vi benytter hverandres næringsstrømmer til ny verdiskaping og redusert ressursbruk.

På Malm har SalMar etablert ett av verdens største settefiskanlegg for laks. Dette anlegget demonstrerer SalMars forpliktelse til bærekraftig oppdrett med strenge krav til fiskevelferd og miljøbevaring. Anlegget benytter seg av et Resirkulerende Akvakultursystem (RAS) der hele 99% av vannet resirkuleres. Kun den siste 1% av vannet blir avløpsvann. Den siste 1% av vannet er avløpsvann. Slammet fra anlegget blir transportert til Malm Biogass.

Columbi Farms vil benytte seg av næringsstoffene som er suspendert i avløpsvannet og oppkonsentrere disse til en flytende organisk gjødsel. Dette gjødselet vil så gi næring til plantene i vår gård samtidig som vi sender rent vann tilbake til SalMar.

En sirkulær blå-grønn symbiose

Nutricycle - et IPN prosjekt fra Columbi Farms sammen med Nibio og Sintef

Nutricycle er et IPN prosjektet, eid av Columbi Farms, med SINTEF og NIBIO som FoU-partnere, fokuserer vi på utvikling av teknologi og ekspertise som knytter sammen akvakultur og vertikalt landbruk. Vårt mål er å utvikle NutriBox, som effektivt renser vann og konsentrerer de nødvendige næringsstoffene for plantene fra resirkulerende akvakultursystemer (RAS). I Nutricycle er vi en tverrfaglig gruppe med ekspertise innen jordbruk, automasjon, vannbehandling og RAS. Dette arbeidet spiller en sentral rolle for å realisere Columbi Farms' visjon - "Sammen gir vi næring til fremtiden."

Les mer om Nutricycle på prosjektets egen hjemmeside Nutricycle | Truly circular food production