Om oss

Vårt mål

Columbi Farms er et innovativt landsbruksselskap som skal produsere mat på nye og mer effektive måter. Vi skal ta næring fra fiskevannn og bruke det som gjødsel for å produsere planter innendørs. På den måten kan vi lage nye og bedre produkter, hele året - samtidig som vi tar vare på naturen.

Vår historie
Columbi Farms ble grunnlagt i 2020 med Refsnesfamilien som eiere. Refsnes har lang erfaring fra lakseoppdrett og brenner for å finne nye produksjonsmetoder som gir et mindre fotavtrykk på klima. De har investert i nye løsninger for landbasert oppdrett i kombinasjon med gjenbruk av næringsstoffer med Columbi Farms i spissen.

Laget bak Columbi Farms motiveres av å kombinere havbruk og landbruk i et komplett økosystem der gjenbruk av næringsstoffer bidrar til redusert klimabelastning og ny verdiskapning.

Dette er bærekraftig matproduksjon.
I Columbi Farms tror vi på at samarbeid på tvers av næringer, marked og kompetansemiljøer er en suksessfaktor når dagens utfordringer skal løses. Derfor er vi stolte av å jobbe sammen med ledende forskningsinstitusjoner i Norge for å utvikle teknologien og kompetansen som trengs for å rense vann fra landbasert fiskeoppdrett og utvikle bærekraftig gjødsel.

Vi er nå i gang med å pilotere teknologien vår samtidig som vi skal etablere vårt første kommersielle anlegg for innendørs dyrking av grønnsaker og nytteplaner.