Kunngjøringer

Planlegger storstilt vertikal grønnsaksproduksjon i Trøndelag

Med sterke samarbeidspartnere i ryggen planlegger Columbi Farms bærekraftig grønnsaksproduksjon i stor skala, i det som skal bli Norges største vertikale gård. Gigantanlegget ventes å stå klart allerede i 2024.

28. oktober 2022

– Vi synes det er utrolig spennende å bygge opp en ny industri i Trøndelag hvor vi kobler oppdrettsnæringen med grønnsaksproduksjon og bruker verdifulle bi-ressurser til å lage mer mat med mindre ressursbruk. Vi ser et stort potensial i nettverket av aktører som etablerer seg i Malm, hvor vi skal spille hverandre gode gjennom å bruke hverandres ressurser, sier Ole Nordal, daglig leder i Columbi Farms.

I Malm Industripark planlegger et nettverk av aktører å skape synergier mellom ulike produksjoner. Formålet er å redusere ressursbruken og gi økt sirkularitet der alle ressurser utnyttes og minst mulig går til spille. Etableringen i Malm, der SalMar, Antec Biogas, Nippon Gases og Columbi Farms har gått sammen, innebærer at både laks og grønnsaker skal produseres på en mer bærekraftig måte.

– Norske forbrukere ønsker å spise norske grønnsaker året rundt, men vi mangler noen naturgitte forutsetninger og importerer derfor over 50% av grønnsakene vi spiser. Myndighetene, sammen med grønnsaksindustrien, har et felles mål om økt konsum av frukt og grønt, samt at andelen norske grønnsaker øker med 50%. Columbi Farms ønsker å være en del av laget som bidrar til dette løftet for norske grønnsaker, sier Nordal.

Vertikalt landbruk er en teknologi som innebærer at man har full kontroll på parameterne som påvirker veksten av grønnsaker. Gården er lukket, og faktorer som regn, vind og sol, som i ordinært landbruk varierer gjennom året, blir kontrollert og brukt til å skape optimale vekstvilkår. Plantene er stablet på brett i veksttårn og tar til seg næring fra vannet som hentes fra SalMars fiskeanlegg og vekstfremmende CO2 fra biogassproduksjonen.

– Vi planlegger en vertikal gård der vi dyrker grønnsaker i 36 etasjer i et reolsystem hvor salatplantene står i næringsrikt vann, og ikke i jord. Grønnsakene får gode vekstvilkår i et slikt bygg, med optimal styring av temperatur, fuktighet og lys. Vår målsetting er å bruke 98 prosent mindre vann enn det tradisjonell grønnsaksdyrking gjør, samtidig som veksttiden reduseres med opp mot 30 prosent. Vi bruker ingen plantevernmidler og plantene er spiseklare uten behov for vasking, noe som er positivt for holdbarhet, utdyper Nordal, og legger til:

– Vi fokuserer i utgangspunktet på salatproduksjon, men på den vertikale gården kan vi også dyrke andre typer grønnsaker. Her er det markedet som avgjør og vi er i dialog med matvarekjedene om mulighetene som finnes. Vi vil ikke konkurrere med norske grønnsaksdyrkere, men heller importerte grønnsaker. Vi skal bidra til høy og jevn kvalitet på grønnsaker året rundt slik at importbehovet reduseres, avslutter Nordal.